• :
  • :
Sunday 03/12/2023
PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 06:03 06:30
Sunrise 07:45
Zuhr 11:55 13:15
Asr 13:37 14:00
Maghrib 15:57 16:03
Isha 17:34 18:00
Jumuah