• :
  • :
Thursday 18/07/2024
PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 03:16 03:45
Sunrise 05:04
Zuhr 13:12 13:30
Asr 17:24 17:45
Maghrib 21:11 21:17
Isha 22:18 22:30
Jumuah 13:00 | 14:00

IQAMAH CHANGES:Maghrib: 21:16